Rektors brev

Familjebrev oktober 2017

brev skolsköterska st gertrud

Familjebrev skolstart hösten 2017

Inför höstterminen 2017 år 4

Familjebrev juni

Familjebrev april

På föräldramötet så fick ni ta del av Isabells tankar kring hur man som förälder kan stötta sitt barn i skolarbetet. Vill ni veta mer om hennes arbete och material så finns det här: http://www.foraldrafokus.nu/

Familjebrev nr 2 i mars

Föräldrainformation Nya elever

Familjebrev mars 2017

Familjebrev januari-februari