Om

Gertruds Hjärtan är bloggen för alla fyrorna på S:ta Gertruds skola i Sigtuna. Vi är 63 elever fördelade på tre klasser. Våra lärare heter Marie, Maria, Arild och Stefan. I idrott har vi Björn och slöjdkunskaper får vi av Anki och Andreas.

På den här bloggen kan föräldrar få möjlighet att känna sig delaktiga i och bli informerade om det arbete som deras barn gör under skoldagen. Vårt mål med bloggen är att ni enkelt och snabbt ska kunna hitta den information som ni söker och kunna följa eleverna i deras vardag. Vår förhoppning är naturligtvis också att eleverna ska få interagera med följarna av bloggen för att på så vis få en mottagare för sitt arbete.

Genom att använda bloggen i vårt arbete vill vi skapa en grund för samtal och kommunikation, såväl i skolan som i hemmet. Lärarna kommer att vara de mest aktiva skribenterna på sidan men förhoppningen är att eleverna efterhand ska bli alltmer delaktiga. Vi hoppas att eleverna kommer att använda bloggen för att visa upp och vara stolta över sitt arbete.

Ur Lgr-11; Skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer kan vi läsa att:

”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”

”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer…”

”…eleverna kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,…”

På bloggen använder vi bara bilder som vi själva skapat eller fotograferat, eller bilder som är licenserade under Creative commons. Ni får använda våra bilder men ni måste fråga oss först.

Vi har under den här tiden som vi har varit aktiva bloggare lärt oss att det är ett snabbt och enkelt sätt att dela med oss av vår verklighet. Bilderna förstärker orden! Tillsammans med eleverna kan vi interagera på en ny arena och på så vis lär vi vuxna oss nya saker samtidigt som eleverna förstärker sin inlärning.

Hoppas ni ska trivas på vår blogg! Varmt välkomna till vår verklighet!