Inför provet i elektricitet

Läs det kopierade kapitlet från boken Utkik Fysik.

Dessutom går ni igenom era anteckningar i NO-skrivboken. Vi har ju gått igenom tillsammans under lektionen vad provet kommer att innehålla. Saknar du det kopierade materialet så finns det några extra kopior att hämta i Arilds klassrum.

Vill man så kan man öva på kahoot också. Då tar man upp kahoot.it (går att ladda hem en app om man använder telefon eller iPad) och med hjälp av sökfunktionen söker du efter användare ali0411

Lycka till!