Läsläxa till vecka 47

Till vecka 47 så läser man i historiaboken på sidorna 68-78 samt sidorna 84-91 om vikingatiden. Detta är en bra förberedelse inför det prov som vi kommer att ha i historia under torsdagen vecka 47.