Instuderingsfrågor inför fysikprovet torsdag vecka 8

Instuderingsfrågor inför No-provet (fysik) torsdag 22 februari. 

Hej!

Här har du instuderingsfrågor till provet på torsdag vecka 8. På de flesta frågorna hittar ni svar, men det finns några frågor (Kan du det här?) på slutet som ni får försöka svara på själva utifrån de svar ni har gett på frågorna innan. Alla frågor kommer inte på provet, men jag kommer till att välja några av frågorna. Lycka till!

VÄRME

1) Vad är det vi egentligen mäter, när vi mäter temperaturen i vattnet?

Svar: Vi mäter hur mycket vattenmolekylerna rör sig.

2) Om du ställer ett glas vatten i solen blir vattnet varm. Vad är det som händer i vattnet som gör att det blir varmare?

Svar: Solen ger vattenmolekylerna mer värme, alltså energi. Då rör de sig mer och då blir vattnet varmt

3) Tänk dig en ballongen som är fylld med luft.

a)  Vad skulle hända med ballongen om du la den i kylskåpet? Rita och förklara hur du tror det blir.

Svar: Den skulle krympa ihop + en ritning av ballongen.

b) Förklara varför du svarade/ritade så.

Svar: T.ex: Luften i ballongen tar mindre plats när den är kall. Det beror på att luftmolekylerna saktar farten och då behöver de inte så mycket plats. 

HUR SPRIDER SIG VÄRME?

4) Värme kan sprida sig på tre olika sätt. Vilka?

Svar: Genom att leda, stråla och strömma. Värmen från en brasa leds genom grillspettet – även om de som håller i spetten inte känner det eftersom handtagen skyddar.

Genom att stråla mot dem som sitter runt brasan och genom att strömma mot någon som står lite längre bort.

5) Vilka ämnen leder värme bra? Vilka leder värme dåligt? Sortera dem i rätt grupp.

Glas                    järn                     luft                      vatten                silver

Gummi              kork                    plast                   mässing

Svar:

LEDER VÄRME BRA                                                               LEDER VÄRME  DÅLIGT

Järn                                                                                                         glas

Vatten                                                                                                      gummi

Mässing                                                                                                   kork

Silver                                                                                                       plast och luft

 

6) Rita ett eget grillspett! Skriv vilka material du väljer.

TEMPERATUR OCH VÄDER

7)

a) I ett kylskåp brukar det vara 6–8 grader.

b) I en frys brukar det vara -18 grader.

c) Luft blir flytande vätska vid -194 grader.

d) Kallare än -273 grader kan det inte bli, därför att då står alla atomer och molekyler helt stilla. Det kallas den absoluta nollpunkten.

8)

a) Kroppens temperatur 37 grader.

b) Vatten kokar vid 100 grader.

c) Inne i lågan på ett stearinljus är det 1000 grader

9)

Den röda vätskan i en termometer stiger när det blir varmare ute. Varför gör den det?

Svar: Därför att den röda vätskan tar större plats när den blir varm och då trycks den upp i det smala röret.

10)

Vad kallas en person som arbetar med att ta reda på hur vädret blir?

Svar: Meteorolog.

11)

Varför kan tågräls bli krokiga en varm sommardag? Tänk dig att du är TV-reporter och ska förklara folk vad som har hänt. Vad skulle du säga?

Svar: t.ex: Idag var det så varmt ute att rälsen blev krokiga. Det var solen som hettade upp järnet i rälsen så mycket att järnmolekylerna började röra på sig och helt enkelt behövde mer plats.

 

HUR HÅLLER MAN KVAR VÄRMEN

12) Varför håller en fluffig dunjacka kvar värmen bättre än en tunn jacka?

Svar: Därför att luften i fluffet leder inte bort kroppsvärmen utan håller den kvar.

13) Varför är det bra med ljusa kläder när det är varmt ute?

Svar: Därför att solstrålarna studsar bort från ljusa kläder och då blir vi inte ännu värmare.

 

KAN DU DET HÄR?

Skriv in svaren själv använd orden: vakuum, termometer, göra så att värmen hålls kvar bättre, solen, 100 grader, mindre plats, Anders Celsius, t.ex plast, kork, gummi, trä och bättre.

 

1) Temperaturen mäter man med en _________________________________.

2) Det är från ___________________ som all värme vi har på jorden kommer från början.

3) Kallt vatten tar _____________________ plats än varmt vatten.

4) En badboll som legat i solen studsar _______________________ än en boll som legat i den kalla sjön.

5) För att man inte ska bränna sig, kan handtaget till en kastrull vara gjort av ___________________.

6) Den svensk som hittade på skalan för hur vi i Sverige mäter temperaturen hette _________________________________________.

7) Vatten börjar koka vid ____________________ grader.

8) Att isolera betyder att ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9) Ett annat ord för lufttomt är __________________________________________________.