Inför provet i biologi

Skogen: Instuderingsfrågor med facit.

I tillägg till dessa frågor kommer ni att artbestämma några träd, några vanliga fåglar och djurarter som vi har pratat/tittat på film om på lektionerna. Alla frågor kommer inte att dyka upp på provet, men jag kommer till att plocka ut några frågor av de som jag har presenterat här.

Det kommer att finnas kopior av frågorna i mitt klassrum för de som vill ha det i pappersform. 

SKOGEN I SVERIGE

 1. Vilka tre skogstyper har vi i Sverige.

Svar: Lövskog, barrskog och blandskog

 1. Ge exempel på två barrträd.

Svar: Gran och tall till exempel

 1. Ge exempel på två lövträd.

Svar: Björk och ek till exempel.

 1. Ge ett exempel på ett träd som har ytliga rötter.

Svar: gran

 1. Ge exempel på ett träd som har pålrötter.

Svar: Tall och ek 

NEDBRYTNING I SKOGEN

 1. Vad kallas de svampar, bakterier och småkryp som lever av döda växter?

Svar: De kallas nedbrytare.

 1. Om en räv dör i skogen, vad tror du skulle hända med den då?

Svar: Då kommer först korpar och möss och äter på det döda djuret. Sedan kommer en massa smådjur, svampar och bakterier och sätter i sig resten. Det enda som återstår sedan är näringsrik mulljord.

NÄRINGSKEDJOR/ROVDJUR OCH BYTESDJUR

 1. Vad börjar alltid en näringskedja med, efter solen?

Svar: Den börjar alltid med en växt.

 1. Vad menas med däggdjur?

Svar: De djur som föder levande ungar och som får mjölk av sin mamma när de är nyfödda, kallas däggdjur.

 1. Ge exempel på däggdjur som finns i skogen?

Svar: Älg, lodjur, rådjur, grävling, hare, räv och ekorre är några exempel.

 1. Vad är skillnaden på ett bytesdjur och ett rovdjur?

Svar: Rovdjur äter kött och jagar andra djur. Bytesdjuren är djuren som blir jagade av rovdjuren. De äter inte kött.

 1. Ge exempel på två bytesdjur.

Svar: Hare, möss och fåglar är exempel på några bytesdjur.

 1. Ge exempel på två rovdjur.

Svar: Lodjur, mård, järv, björn och varg är några exempel på rovdjur.

 DEN VIKTIGA SKOGEN

 1. Vilken skog finns det mest av i Sverige, urskog eller planterad skog?

Svar: Det finns mest planterad skog i Sverige.

 1. Träd sågas ner när de är ungefär 100 år. Men vad använder vi alla träd till?

Svar: Skogen har länge varit viktig för människor i Sverige. Att sälja virke gjorde Sverige till ett rikt land för 200 år sedan och fortfarande är skogen väldigt viktig för vårt land. Det mesta av virket går till sågverk och pappersindustri. I sågverket sågas stockar upp i brädor och i pappersindustrin tillverkas pappersmassa av trästockarna.

 1. Vad är allemansrätten?

Svar: Till skillnad från många andra länder får vi i Sverige vandra i skog och mark utan att fråga markägaren om lov först. Det kallas för allemansrätten. Vi kan paddla kajak, plocka bär och blommor och tälta. Men allemansrätten innebär inte att man får göra vad man vill i naturen. Man får inte bryta kvistar, såga ner träd eller gå över odlad mark.