Glosor vecka 15 Hannah and the hurricane

24 Hannah and the hurricane.

Translate the words into English. Översätt orden till engelska.

 1. enda – only
 2. hav – sea
 3. komma tillbaka – come back
 4. lite – little
 5. semester, skollov – holiday
 6. titta på – look at
 7. Vad är det som händer? – What´s happening?
 8. ö – island

Translate the words into Swedish. Översätt orden till svenska.

 1. hurricane – orkan
 2. she is working for – hon arbetar just nu för
 3. Hannah is right – Hannah har rätt.
 4. I´m going to find out – Jag ska ta reda på det

Read and translate the text, Hannah and the hurricane. Page 58-59 in classbook.