Engelskaläxa vecka 7 The fireboy

18 The fireboy

Translate the words into English. Översätt orden till engelska.

 1. bord – tables
 2. fabrik – factory
 3. fattig – poor
 4. hett – hot
 5. huvud – head
 6. han ler – he smiles
 7. rik – rich
 8. senare – later

Translate the words into Swedish. Översätt orden till svenska.

 1. make money – tjäna pengar
 2. eyes – ögon
 3. late – sent
 4. suddenly – plötsligt

 

Read the text, The fireboy, page 44 in classbook.