Bedömning av läsförståelse

Här finns en matris för den bedömning som görs av läsförståelsen. Den visar  autentiska elevexempel från fyrorna för läxan vecka 40. Det vi vill visa är hur man kan tänka för att motivera, reflektera och göra kopplingar till egna erfarenheter och på så vis utveckla sina tankar. Varsågoda!

Kunskapskraven SV läsförståelse – exempelsvar