Prov på Barnkonventionen

BARNKONVENTIONEN

Att kunna till provet på Barnkonventionen den 11 oktober 2017

Fakta

Fakta från häfte om Barnkonventionen, se länk nedan.

Viktigast är s. 2-7 (du kan få hjälp av min tankekarta att komma ihåg, se bild) och 15-20

Här finns en länk till materialet ifall du saknar det.

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/barnkonv_lattlastweb-2014.pdf

Begrepp att kunna

FN – Förenta nationerna. En organisation med självständiga stater som tillsammans arbetar för att se till att det är fred och att alla länder i världen har bra ekonomi och att alla människor har det bra.

Artiklar – Är det samma som regler i Konventionen om barnets rättigheter.

Konvention – Är en samling av regler som länder skriver på och lovar att följa

Kränkning – Att behandla någon illa, t ex kommentera att någon är tjock eller ful

Diskriminering – att någon som har makt bestämmer att en grupp ska ha det sämre än någon annan grupp i samhället, t ex samer

Trakasseri – Att medvetet behandla någon illa på grund av att den till hör en speciell grupp, t ex samer, homosexuella.

 

Du behöver inte kunna alla artiklar. När du får frågor på artiklarna kommer se att vara nedskrivna.

Lycka till!