Sång, dans och teater!

I gott samarbete med Kulturskolan så har vi under veckan jobbat hårt för att få ihop en föreställning i sommarens tecken. I läroplanens andra kapitel kan vi läsa att eleverna efter utgången grundskola:

  • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
  • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Allt detta, och lite till, har vi under veckan övat på! Intensivt. Att vara del av en grupp och att och hur man påverkar de andra i gruppen med sina rörelser, sång och agerande syns tydligt i ett sådant här projekt. Alla behöver dra sitt strå till stacken för att helheten ska bli precis så där fantastisk som det faktiskt blev! Stort tack till den härliga publiken!

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Samarbete – roligt, utmanande och utvecklande!

Precis har vi levererat en fantastisk dansföreställning så börjar vi öva inför en annan! Alla treorna på skolan kommer tillsammans att sätta upp en föreställning med både sång, dans och teater. Tillsammans har vi nu börjat med att skapa lite av vår dekor till detta tillfälle. Ytterligare information om när, var och hur kommer.


Prenumerera på nya blogginlägg