Vem har ätit på kotten?

Ja, vem har ätit på de olika kottarna? Är det ett och samma djur eller finns det flera djur i skogen som tycker om grankottar? Vi tittar på kottar och pratar om vilka djur som finns i skogen. Den gula svampen kan vi också namnet på nu.

Vem har ätit på de här?

Ekorrn satt i granen skulle skala kottar…

Har du sett Herr Kantarell uti furuskogen..?

Har du sett Herr Kantarell uti furuskogen..?

En helt vanlig dag i skogen…

Ett roligt uppdrag med begrepp och antal.

Ett roligt uppdrag med begrepp och antal.

uppdrag stor större störst

Begreppen stor, större och störst är viktiga att förstå.

På måndagar går vi alla till skogen. De uppgifter som vi arbetar med kan se ut på olika sätt. Idag jobbar några elever med följande uppdrag. Vi tränar då på olika begrepp såsom liten, mindre, minst, stor, större, störst, lika och olika. Dessa ord är viktiga att förstå för att kunna sortera världen runt omkring oss.